Umeå Internationella Författarscen

Litteraturnätverk i Norra Norden

Projektet Litteraturnätverk i Norra Norden har startats på initiativ av Littfest i Umeå. I nätverket ingår även:
Reykjavik International Literary Festival (Reykjavik, Island)
Ordkalotten (Tromsø, Norge)
Vasa Littfest (Vasa, Finland).

Projektet drivs med stöd från Nordisk Kulturfond.

 

nordiskkulturfond_black_rgb

 

Mötesdeltagare runt konferensbord

Samlade festivalarrangörer. Foto: Elenor Nordström

Många idéer efter lyckad uppstartsträff

Den 18-19 maj 2017 välkomnades representanter från litteraturfestivalerna Reykjavik International Literary Festival (Reykjavik, Island), Ordkalotten (Tromsø, Norge) och Vasa Littfest (Vasa, Finland) till Umeå. Det var ett par mycket intensiva dagar där deltagarna lärde känna varandra och varandras festivaler, och började skapa planer för hur ett fortsatt samarbete ska se ut. Idéerna var många och av olika slag, och det var tydligt att alla deltagare var mycket positiva till att samarbeta.
– Tillsammans kan vi ändra riktningen för information och förbindelser, och se till att utbytet sker mellan oss som finns i norra norden. Vi ser mycket fram emot att ta det här arbetet vidare, säger Elenor Nordström.

En första handlingsplan för hur samarbetet ska tas vidare har upprättats, och Littfest Umeå har tagit på sig att fortsatt vara den drivande och samordnande parten genom uppstarten.

Mötesledare var Annika Nordenstam från Nordiskt Informationskontor, som också gav en del råd inför samarbetet.


 

Littfest skapar nordiskt nätverk

littfest_fotografering
Foto: Henke Olofsson

Nu inleder vi arbetet med att bygga ett nätverk mellan litteraturfestivaler i norra Norden. Den 18-19 maj kommer representanter från fyra nordiska länder att mötas i Umeå för att utbyta idéer, erfarenheter och smida planer för hur vi ska samarbeta. De inbjudna festivaler som kommer att ha representanter på plats är Reykjavik International Literary Festival (Reykjavik, Island), Ordkalotten (Tromsø, Norge), Vasa Littfest (Vasa, Finland). Gemensamt för festivalerna är att vi alla är rotade i norr och verkar i en geografisk periferi, dit strålkastarljuset inte alltid når. Det vill vi ändra på. Med hjälp av varandras kanaler kan vi sprida våra respektive inhemska författare till ny publik i norden, och själva få ta del av nordiska författarskap.

– Samtliga deltagare arbetar med att arrangera litteraturfestivaler av hög kvalitet och med hög ambitionsnivå. Med all denna kunskap samlad på en och samma plats, kan vi lära av varandra och hitta nya intressanta metoder för att sätta litteraturen i norden i fokus, säger Elenor Nordström, en av koordinatorerna för Littfest.

Initiativet till att starta nätverket kommer från Littfest Umeå, och har beviljats stöd från Nordisk Kulturfond.

– När vi stärker relationerna mellan nordiska litteraturfestivaler bidrar vi till att stärka litteraturscenen i Norra Norden, säger Elenor Nordström.