Littfest och framtiden

Kulturhuvudstadsåret är snart över för Littfest räkning, men det betyder inte att festivalen slår av på takten. Tvärtom ser vi 2015 och 2016 som år då verksamheten ska spetsas ytterligare, då vi ska utöka vår verksamhet, nå nya målgrupper och på egen hand fortsätta de internationaliseringsprojekt som Littfest erhållit stöd för under de senaste två åren.

Under sensommaren nåddes den ideella föreningen Littfest av det glada budskapet att vi, som enda svenska organisation, valts ut för att delta i e-merging creativity, en plattform för litteratur som är en av fem europeiska plattformar som får dela på 2,3 miljoner euro inom Kreativa Europa.

e-merging creativity är ett tvåårigt projekt som inkluderar 11 etablerade litteraturfestivaler och -institutioner från olika delar av Europa. Syftet är att låta publiken få möta poesi av högsta kvalitet, öka författares mobilitet samt skapa möjligheter för ännu inte så internationellt etablerade författare att verka på europeisk nivå.

Konkret kommer samarbetet att bygga på att varje festival presenterar fem författare till en gemensam författarpool under det första året, tre under det nästföljande. Ur denna kommer sedan respektive part kunna hämta in medverkande till sina litterära evenemang.

Vi är mycket glada och stolta över att medverka i denna plattform, som är den enda inom Kreativa Europa som fokuserar på litteratur.

* * *

Medan hjulen snurrat ute i Europa har vi gjort vårt på hemmaplan för att Littfest ska fortsätta vara en lokal, nationell och internationell angelägenhet efter kulturhuvudstadsåret. Härmed har vi också det höga nöjet att presentera
Umeå Internationella Författarscen.

Det nya projektet, som kommer att rulla under 2015 och 2016, finansieras av VisitUmeå och syftar till att vid minst tre tillfällen presentera Umeåpubliken för högklassiska internationella författargäster. Modellen följer den som först togs fram av Ingmar Fasth vid Kulturhuset i Stockholm och som därefter även etablerats i Malmö och Göteborg.

Littfest ser, tillsammans med många framtida samarbetspartners, en vinst i att internationella författarbesök sprids ut till att även inkludera Sveriges norra delar.

Fler intressanta internationaliseringsprojekt pågår, men för stunden nöjer vi oss med att berätta om dessa två. Littfest är alltså på banan igen, i full färd med att planera kommande verksamhetsår.

 

Dokumentation från 2014

Grandios television har, på uppdrag av Littfest och med stöd från Umeå 2014, satt ihop en kort film från årets festival. Se den på vår Youtube-kanal:

Littfest – Umeås internationella litteraturfestival

Missa heller inte Daniel Fogelsjöös och Henrik Olofssons fotodokumentation i mediearkivet.

 

Tack!

”Får man svära i TV?, i så fall, tack som fan!”. Det låter onekligen lite konstigt när spontana uttryck måste kontrolleras? Men det struntar vi i.

Littfest görs aldrig av två personer även om man ibland, av olika anledningar, kan förledas att tro det. Det är naturligtvis oändligt många människor inblandade, många som är lika nöjda, trötta, illaluktande, lyckliga, utsvultna, bakfulla och euforiska som vi är. Om ni inte redan vet vilka ni är så kommer här en konkretisering.

Medverkande. Det är ni på scenerna, alla ni fantastiska författare, debattörer, tecknare, workshopledare, skådespelare, musiker, konstnärer och moderatorer. Det är ni som gjort att folk vallfärdat från när och fjärran, ni som skapar och ni som gjort detta till just en litteraturfestival värd att vara stolt över.

Sponsorer och samarbetspartners. Ett stort tack till alla våra bidragsgivare och ett särskilt tack till de två huvudfinansiärerna Umeå2014 och Umeå Kulturnämnd. Ibland är vi kanske inte eniga om allt, men vi är fullt medvetna om att det är ni som möjliggör festivalens existens.

Ett stort tack också till alla er – och ni är verkligen många – som på olika sätt bidrar till olika programpunkter. Ni är på olika sätt inblandade i festivalens utformande, ibland som sponsorer, ibland som bollplank, ibland som både och. Ett särskilt tack går till EU-Japan fest som möjliggjort det fantastiska japanska deltagandet, Brita Täljedal och hela personalen på Bildmuseet samt till projektet Det litterära Västerbotten och projektledaren Carl-Axel Gyllenram. Utan er, ingen torsdag.

Volontärer. Ni är inte så många som ni borde vara, men det kompenserar ni genom ert fantastiska slit, ert tålamod och er proffsighet och vare sig ni har hängt och plockat ner utställningar (Johannes), jobbat som chaufförer och ambassadörer för festivalen (Sven, Emma och Marcus), som informationspersonal, scen-, artist- eller rumsvärdar (vilken hög nivå det var i år!), så har ni helt enkelt gjort det bäst. Ni är helt ovärderliga.

Publiken. Ni har aldrig varit så många och så tålmodiga. Tack för att ni köat och väntat, väntat och köat. Och väntat. Vi hoppas ni tycker att det har varit värt mödan och är beredda att göra om det igen nästa år.

Ett särskilt tack. Ibland måste man få ta chansen att hänga ut folk lite extra; Daniel Kallós, den outslitlige scenvärden och ciceronen med det stora hjärtat, Wilmer Prentius, den filmansvarige multifixaren som trotsat allt vad morgontrötthet heter, Vera Lynøe, supervärdinnan, quizfixaren, och presskonferenslösaren, Stefan Ingvarsson, samtalsledaren som med stor entusiasm och professionellt lugn är beredd att möta – och sköta om – några av världens största författare, samt såklart Per Bergström, mannen, myten, poesi- och ölbiljettskungen. Det sista, men största tacket går till Hanna Hindriks och Angelica Barahooi Johansson, drottningarna av ”utanför centrumfyrkanten”. Ni är fyrarna, de vita valarna, komandororna, de egna rummen och prinsessorna på ärten som fått precis allt att fungera.

Vi hoppas att vi ses på Littfest 2015.

感謝, danke, شكرا , kiitos, gijtto, благодарение,  takk, спасибо , díky, ευχαριστίες, merci, hvala, obrigado, تشکر, хвала, paldies, thanks, eller på ren svenska: Tack som fan.

Patrik och Erik

Om Littfest

Littfest i Umeå är den största litteraturfestivalen i norra Norden. Genom seminarier, föreläsningar, utställningar och föreställningar söker vi nya former av utbyten mellan författare, förläggare, kritiker, forskare och läsare; alltid med texten och ordet i fokus och kärleken till litteraturen i centrum. Den 13-15 mars 2014 hålls den åttonde årliga festivalen i Umeå. Det arrangeras av Föreningen Littfest. Kontakta oss på info@littfest.se

Littfest in Umeå is the biggest literature festival in the Northern Scandinavia.Through seminars, lectures, open mic, exhibitions and performances we are looking for new forms of exchanges between authors, publishers, critics, scholars and readers – always with the text and the word in focus and with the love for literature in center. On 13-15 March 2014 the eight annual festival will be held. It is arranged by Littfest society. Contact us at info@ littfest.se

 

Tidigare festivaler

Littfest har funnits sedan 2007. Några författare och artister som  medverkat över åren är:
Mattias Alkberg, Simon Armitage [ENG], Leasley Beake [RSA], Gunilla Bergström, Ernst  Billgren, Marcus Birro, Gerd Brantenberg [NOR], Ernst Brunner, Andrei Codrescu [RUM], Carl Johan De Geer, Carl-Göran  Ekerwald, Horace Engdahl, PO Enquist, Monika Fagerholm [FIN], Kjartan Fløgstad [NOR], Anneli Furmark, Eva Gabrielsson, Mattias Gardell, Sara Granér, Beate Grimsrud, Carl Hamilton, Dick Harrison, Jonas Hassen Khemiri, Nina Hemmingsson, Yvonne Hirdman, Sofia Jannok, Nanna Johansson, Ann Jäderlund, Jenny Jägerfeld, Sigrid  Kahle, Jonas Karlsson, Martin Kellerman, Stig Larsson, Åsa Linderborg, Mian Lodalen, Erlend Loe [NOR], Martina Lowden, Kristian Lundberg, Maja Lundgren, Dennis Lyxzén, Sindiwe Magona [RSA] Bodil Malmsten, Mikael Niemi, Erik Niva, Annika Norlin, M. A. Numminen [FIN], Sami Said, Anita Salomonsson, David Sandström, Jocelyne Saucier [KAN] Vladimir Sorokin [RYS], Ersi Sotiropoulos [GRE], Liv Strömquist, Maria Sveland, Märta Tikkanen [FIN], Peter Törnqvist, UKON, Goran Vojnovic [SLO], Kawa Zolfagary, Klas Östergren.

Sedan 2010 har vi direktsänt de flesta seminarierna på webben. Se mer under mediearkiv.