Littfest och framtiden

Kulturhuvudstadsåret är snart över för Littfest räkning, men det betyder inte att festivalen slår av på takten. Tvärtom ser vi 2015 och 2016 som år då verksamheten ska spetsas ytterligare, då vi ska utöka vår verksamhet, nå nya målgrupper och på egen hand fortsätta de internationaliseringsprojekt som Littfest erhållit stöd för under de senaste två åren.

Under sensommaren nåddes den ideella föreningen Littfest av det glada budskapet att vi, som enda svenska organisation, valts ut för att delta i e-merging creativity, en plattform för litteratur som är en av fem europeiska plattformar som får dela på 2,3 miljoner euro inom Kreativa Europa.

e-merging creativity är ett tvåårigt projekt som inkluderar 11 etablerade litteraturfestivaler och -institutioner från olika delar av Europa. Syftet är att låta publiken få möta poesi av högsta kvalitet, öka författares mobilitet samt skapa möjligheter för ännu inte så internationellt etablerade författare att verka på europeisk nivå.

Konkret kommer samarbetet att bygga på att varje festival presenterar fem författare till en gemensam författarpool under det första året, tre under det nästföljande. Ur denna kommer sedan respektive part kunna hämta in medverkande till sina litterära evenemang.

Vi är mycket glada och stolta över att medverka i denna plattform, som är den enda inom Kreativa Europa som fokuserar på litteratur.

* * *

Medan hjulen snurrat ute i Europa har vi gjort vårt på hemmaplan för att Littfest ska fortsätta vara en lokal, nationell och internationell angelägenhet efter kulturhuvudstadsåret. Härmed har vi också det höga nöjet att presentera
Umeå Internationella Författarscen.

Det nya projektet, som kommer att rulla under 2015 och 2016, finansieras av VisitUmeå och syftar till att vid minst tre tillfällen presentera Umeåpubliken för högklassiska internationella författargäster. Modellen följer den som först togs fram av Ingmar Fasth vid Kulturhuset i Stockholm och som därefter även etablerats i Malmö och Göteborg.

Littfest ser, tillsammans med många framtida samarbetspartners, en vinst i att internationella författarbesök sprids ut till att även inkludera Sveriges norra delar.

Fler intressanta internationaliseringsprojekt pågår, men för stunden nöjer vi oss med att berätta om dessa två. Littfest är alltså på banan igen, i full färd med att planera kommande verksamhetsår.

 

Dokumentation från 2014

Grandios television har, på uppdrag av Littfest och med stöd från Umeå 2014, satt ihop en kort film från årets festival. Se den på vår Youtube-kanal:

Littfest – Umeås internationella litteraturfestival

Missa heller inte Daniel Fogelsjöös och Henrik Olofssons fotodokumentation i mediearkivet.

 

Tack!

”Får man svära i TV?, i så fall, tack som fan!”. Det låter onekligen lite konstigt när spontana uttryck måste kontrolleras? Men det struntar vi i.

Littfest görs aldrig av två personer även om man ibland, av olika anledningar, kan förledas att tro det. Det är naturligtvis oändligt många människor inblandade, många som är lika nöjda, trötta, illaluktande, lyckliga, utsvultna, bakfulla och euforiska som vi är. Om ni inte redan vet vilka ni är så kommer här en konkretisering.

Medverkande. Det är ni på scenerna, alla ni fantastiska författare, debattörer, tecknare, workshopledare, skådespelare, musiker, konstnärer och moderatorer. Det är ni som gjort att folk vallfärdat från när och fjärran, ni som skapar och ni som gjort detta till just en litteraturfestival värd att vara stolt över.

Sponsorer och samarbetspartners. Ett stort tack till alla våra bidragsgivare och ett särskilt tack till de två huvudfinansiärerna Umeå2014 och Umeå Kulturnämnd. Ibland är vi kanske inte eniga om allt, men vi är fullt medvetna om att det är ni som möjliggör festivalens existens.

Ett stort tack också till alla er – och ni är verkligen många – som på olika sätt bidrar till olika programpunkter. Ni är på olika sätt inblandade i festivalens utformande, ibland som sponsorer, ibland som bollplank, ibland som både och. Ett särskilt tack går till EU-Japan fest som möjliggjort det fantastiska japanska deltagandet, Brita Täljedal och hela personalen på Bildmuseet samt till projektet Det litterära Västerbotten och projektledaren Carl-Axel Gyllenram. Utan er, ingen torsdag.

Volontärer. Ni är inte så många som ni borde vara, men det kompenserar ni genom ert fantastiska slit, ert tålamod och er proffsighet och vare sig ni har hängt och plockat ner utställningar (Johannes), jobbat som chaufförer och ambassadörer för festivalen (Sven, Emma och Marcus), som informationspersonal, scen-, artist- eller rumsvärdar (vilken hög nivå det var i år!), så har ni helt enkelt gjort det bäst. Ni är helt ovärderliga.

Publiken. Ni har aldrig varit så många och så tålmodiga. Tack för att ni köat och väntat, väntat och köat. Och väntat. Vi hoppas ni tycker att det har varit värt mödan och är beredda att göra om det igen nästa år.

Ett särskilt tack. Ibland måste man få ta chansen att hänga ut folk lite extra; Daniel Kallós, den outslitlige scenvärden och ciceronen med det stora hjärtat, Wilmer Prentius, den filmansvarige multifixaren som trotsat allt vad morgontrötthet heter, Vera Lynøe, supervärdinnan, quizfixaren, och presskonferenslösaren, Stefan Ingvarsson, samtalsledaren som med stor entusiasm och professionellt lugn är beredd att möta – och sköta om – några av världens största författare, samt såklart Per Bergström, mannen, myten, poesi- och ölbiljettskungen. Det sista, men största tacket går till Hanna Hindriks och Angelica Barahooi Johansson, drottningarna av ”utanför centrumfyrkanten”. Ni är fyrarna, de vita valarna, komandororna, de egna rummen och prinsessorna på ärten som fått precis allt att fungera.

Vi hoppas att vi ses på Littfest 2015.

感謝, danke, شكرا , kiitos, gijtto, благодарение,  takk, спасибо , díky, ευχαριστίες, merci, hvala, obrigado, تشکر, хвала, paldies, thanks, eller på ren svenska: Tack som fan.

Patrik och Erik

Svenska Akademien till Littfest

Äntligen är den sista pusselbiten lagd och hela programmet för Littfest 2014 är klart. Sedan tidigare har det varit känt att de tre akademiledamöterna Torgny Lindgren, Katarina Frostenson och Kerstin Ekman kommer att närvara vid Littfest. Nu står det även klart att Svenska Akademien förärar festivalen med ett officiellt besök samt bidrar med Kristina Lugn och Sara Danius.

- Det känns nästan overkligt att ett dygn före tryck få beskedet att Kristina Lugn kommer upp, det är en författare vi försökt ta till Umeå i flera år, säger Erik Jonsson. Svenska Akademien kommer närvara med bokbord samt hålla i ett seminarium om vår tids behov av litteratur och läsning.

Det färdiga programmet bjuder som vanligt även på en del programpunkter som kommit till i samarbete med förlaget Galago: ett seminarium om internetfenomenet Flashback med Kringlan Svensson och Valle Westesson, ett samtal med Nanna Johansson samt ett gästespel av Flumskolan där de medverkande är Jonas Sjöstedt, Moa Lundqvist, Ola Söderholm och Anahita Ghazinezam.

En bonus är att skådespelaren Krister Henriksson besöker Littfest för att läsa ur Tonino Guerras produktion, nu aktuell på Atrium förlag. Andra nyheter, saxade ur det färdiga programmet, är Therése Söderlind, Johanna Lindbäck, Ida Linde, Gunnar Ardelius, Stian Hole, Patrik Wirén (aktuell med Revolten, Rörelsen, Refused), Per Gahrton som ansluter till Åsa Mobergs seminarium om kärnkraft samt den egyptiske origamikonstnären Ossama Helmy som gästar med både föreläsning och workshop.

En glädjande nyhet är också att SVT:s Go’Kväll komer att bygga upp en scen och sända från delar av festivalen, att det mesta som vanligt finns att tillgå på nätet via Littfests och VK:s hemsida samt att några seminarier kommer att tillgängliggöras för folk med hörselnedsättning.

 

Europa läggs under lupp

Vad innebär det för Umeå att vara Europas kulturhuvudstad 2014? Är det en chans att sälja flygbiljetter och hotellrum eller är det något som förpliktigar? Kanske är det rent av ett tillfälle att resa frågor om det rådande kulturklimatet på kontinenten? Oavsett vilket gör sig Littfest skyldig till bådadera när festivalen bjuder in 32 poeter från 16 länder till den ymniga sammankomsten Textual territories – två dagar och tre nätter om Europas kultur och politik speglad genom poesin.

Sergey Shabohins exposition “What’s the Point of Poetry” kommer utgöra fonden för ett flertal seminarier om poesins ställning idag, om dess uttryckssätt och dess mer ideologiska funktioner. Utställningen flygs upp från Literaturwerkstatt Berlin, tillsammans med institutionens grundare och direktör Dr Thomas Wohlfahrt. På plats i Umeå finns också flera av de poeter som medverkat i dess framtagande, tyska Sabine Scho, makedoniern Nikola Madzirov, portugisiske José Mário Silva, österrikiska Sophie Reyer samt tjeckiske Ondřej Buddeus.

- Vi är stolta och nöjda över att lyckas samla några av sina respektive hemlands, inte nödvändigtvis mest namnkunniga, men absolut mest intressanta och aktuella poeter, berättar Erik Jonsson, koordinator för Littfest.

- Och det är inte bara författarna själva som kommer finnas på plats, utan även representanter för viktiga institut och förlag runt om i Europa.

Inom programmet för Textual territories bjuds också scensamtal och läsningar med några av nordens finaste författare, såsom Katarina Frostenson, Sjón, Linn Hansén och Athena Farrokhzad, och gästspel från Riga, Slovenien, Uleåborg samt från det legendariska brittiska bokförlaget Bloodaxe Books som genom Neil Astley, John Agard, Grace Nichols och Imtiaz Dharker får oss att vända blicken även mot kolonierna.

Mot kolonierna vänder sig också forskarna Peo Hansen och Stefan Jonsson som talar om Eurafrika och den Europeiska unionens koloniala rötter. Detta följs upp av ett djuplodande samtal mellan den smått legendariske politikern och författaren Jörn Donner och Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg, tänkt att kretsa kring den framväxande populismen inom kulturen och politiken. Littfest avslutas med att Åsa Moberg talar om ett extremt och livsfarligt sätt att värma vatten – kärnkraften.

- Det är minst lika viktigt att fråga sig vad författare och kulturarbetare kan göra för samhället, som vad samhället kan göra för författarna, förklarar Patrik Tornéus koordinator och ordförande i Föreningen Littfest.

Redan släppta namn till Littfest 13-15 mars är bland andra Nawal El Saadawi, Suzanne  Brøgger, Sofi Oksanen, Kerstin Ekman, Torgny Lindgren, Emil Jensen, Niilas Somby, Yoko Tawada och  Rita Mestokosho.

 

Japanska inslag under 2014

Trots att Europa står i centrum i Umeå 2014 är det den japanska litteraturen som får mest utrymme under kommande Littfest. Detta tar sig i uttryck i inte mindre än elva programpunkter.

Direkt från Japan kommer ambassadör Lars Vargö, Sveriges ledande haikuexpert, för att föreläsa om haikun. Vargö får resesällskap av den unge poeten Joh Tachibana vars inlevelsefulla och hip-hop-orienterade uppläsningar gjort honom till ett känt namn inom den innovativa Tokyoscenen. Littfest har också äran att kunna introducera Ikuo Matsuda, grundare av Yokohama Comic School, som besöker Littfest och Sverige för första gången. Under Matsudas regi kommer festivalen arrangera tre dagar med mangaworkshops. I anslutning till detta kommer även mangaexperten Simon Lundström att föreläsa om den japanska konstformen.

Från Berlin kommer Yoko Tawada, som hör till sin generations stora författare. Tokyofödda Tawada har hyllats i kräsna tidningar som The New Yorker, rest jordens litteraturfestivaler runt, vunnit dussinet litterära priser och utgivits på lika många språk. I sitt författarskap betraktar hon ofta Tyskland som ett främmande outforskat land och låter läsaren se Europa och våra kulturella seder som för första gången. Samtalet med Yoko Tawada kommer äga rum lördag 15/3 på Littfest stora scen och ledas av kritikern Yukiko Duke.

Välkommen att ta del av workshops, föreläsningar, samtal och uppläsningar på tema Japan.

 

Norrländska storheter och samisk aktivism

Det är redan klart att Nawal El Saadawi, Suzanne Brøgger och Sofi Oksanen besöker Littfest i mars 2014. Nu kan litteraturfestivalen avslöja namnen på ytterligare gästande författare samt ett minitema. Till programmet kan läggas Kerstin Ekman, Torgny Lindgren, och tre seminarier om samisk aktivism. Dessutom bjuds en föreställning med Emil Jensen.

Torgny Lindgren och Kerstin Ekman har varsinn stol i Svenska Akademien, men det är inte där de träffas. Istället möts de två norrländska giganterna på bokförsäljningslistorna. Ekman och Lindgren har varit med och format den svenska litteraturscenen i över fem decennier. Nu sammanstrålar hedersdoktorerna på Littfest, där de ägnas varsitt 45-minuterssamtal. För Kerstin Ekman är detta ett mycket sällsynt publikt framträdande, det första i Umeå på många år.

Frågan om “det samiska” har varit på tapeten länge, nu senast i och med Kallakkonflikten och Umeås kulturhuvudstadsansökan. Bilden av samerna som passiva offer florerar alltjämnt, men det finns också en annan sida. Det är därför med glädje Littfest kan presentera ett minitema om samiskt motstånd. Möt mytomspunne Niillas Somby, känd från Altakonflikten på 70-talet, samt samepolitkern och författaren Lars Wilhelm Svonni, likväl som konstnären Anders Sunna och street-art-aktivisten, pseudonymen Suohpanterror, allt under ledning av Anne Wuolab. Temat avslutas med en round-up tillsammans med Rita Mestokosho, hedersgäst, innuindian, aktivist och poet från Quebec.

Avslutningsvis kan Littfest berätta att musikern och estradpoeten Emil Jensen besöker Littfest lördag 15/3 för att ge en separat, sylvasst samhällskritisk och humanistiskt varm, kvällsföreställning i Idun.

 

El Saadawi, Brøgger och Oksanen till Littfest

2014 befäster Littfest sin position som Sveriges största litteraturfestival genom att bjuda in författare från över 20 länder. I det första av många pressutskick har vi glädjen att tillkännage tre av gästerna det kommande året.

Från Egypten kommer författaren, läkaren och aktivisten Nawal El Saadawi. El Saadawi är en storslagen författare och människorättskämpe som suttit i fängelse för sina böcker och kämpat ett långt liv för kvinnors rättigheter. Hon fanns med vid demonstrationerna på Tahrirtorget i Kairo, 80 år gammal. Hon har flera gånger nominerats till Nobelpriset i litteratur och hon nämns ofta i förhandsspekulationerna om priset. Efter ett långt liv hade El Saadawi äntligen lyckan att bevittna och delta i den egyptiska revolutionen den 25 januari 2011. Om detta, om den arabiska våren och om sitt skrivande kommer hon samtala i Umeå lördag 15/3.

En ständigt återkommande förfrågan har handlat om att Littfest ska försöka locka Suzanne Brøgger till Umeå. Därför är vi oerhört stolta över att slutligen ha lyckats med bedriften. Suzanne Brøgger är känd för sina essäer och självbiografiska romaner om kärleken och det moderna samlivets problem, bland annat Crème fraîche, Ja, Fräls oss ifrån kärleken och släktromanen Jadekatten. Hennes senaste bok på svenska var Brev till Prinsen av Mogadonien. Lagom till sitt Umeåbesök fredag 14/3 kommer hon emellertid ha en purfärsk titel i bagaget.

Tidigare i år beslutade Svenska Akademien att tilldela Sofi Oksanen sitt nordiska pris, varpå ingen förvånades. Författaren till Utrensning har översatts till över tjugo språk. Oksanen, som senaste gjorde succé med sin mörka roman När duvorna försvann, är utav tvivel en av Norra Europas mest lästa och omtalade författare. Fredag 14/3 återfinns hon på Littfests stora scen.

Umeås internationella litteraturfestival har växt årligen både vad gäller publikantal, renommé och akter. 13-15 mars 2014 kommer ett hundratal medverkande finnas på plats i staden, med uppdrag att återigen ställa till med en fest som lockar såväl gamla som unga besökare.

Om Littfest

Littfest i Umeå är den största litteraturfestivalen i norra Norden. Genom seminarier, föreläsningar, utställningar och föreställningar söker vi nya former av utbyten mellan författare, förläggare, kritiker, forskare och läsare; alltid med texten och ordet i fokus och kärleken till litteraturen i centrum. Den 13-15 mars 2014 hålls den åttonde årliga festivalen i Umeå. Det arrangeras av Föreningen Littfest. Kontakta oss på info@littfest.se

Littfest in Umeå is the biggest literature festival in the Northern Scandinavia.Through seminars, lectures, open mic, exhibitions and performances we are looking for new forms of exchanges between authors, publishers, critics, scholars and readers – always with the text and the word in focus and with the love for literature in center. On 13-15 March 2014 the eight annual festival will be held. It is arranged by Littfest society. Contact us at info@ littfest.se

 

Tidigare festivaler

Littfest har funnits sedan 2007. Några författare och artister som  medverkat över åren är:
Mattias Alkberg, Simon Armitage [ENG], Leasley Beake [RSA], Gunilla Bergström, Ernst  Billgren, Marcus Birro, Gerd Brantenberg [NOR], Ernst Brunner, Andrei Codrescu [RUM], Carl Johan De Geer, Carl-Göran  Ekerwald, Horace Engdahl, PO Enquist, Monika Fagerholm [FIN], Kjartan Fløgstad [NOR], Anneli Furmark, Eva Gabrielsson, Mattias Gardell, Sara Granér, Beate Grimsrud, Carl Hamilton, Dick Harrison, Jonas Hassen Khemiri, Nina Hemmingsson, Yvonne Hirdman, Sofia Jannok, Nanna Johansson, Ann Jäderlund, Jenny Jägerfeld, Sigrid  Kahle, Jonas Karlsson, Martin Kellerman, Stig Larsson, Åsa Linderborg, Mian Lodalen, Erlend Loe [NOR], Martina Lowden, Kristian Lundberg, Maja Lundgren, Dennis Lyxzén, Sindiwe Magona [RSA] Bodil Malmsten, Mikael Niemi, Erik Niva, Annika Norlin, M. A. Numminen [FIN], Sami Said, Anita Salomonsson, David Sandström, Jocelyne Saucier [KAN] Vladimir Sorokin [RYS], Ersi Sotiropoulos [GRE], Liv Strömquist, Maria Sveland, Märta Tikkanen [FIN], Peter Törnqvist, UKON, Goran Vojnovic [SLO], Kawa Zolfagary, Klas Östergren.

Sedan 2010 har vi direktsänt de flesta seminarierna på webben. Se mer under mediearkiv.