Umeå Internationella Författarscen
onsdag 12 april 2017

Littfest skapar nordiskt nätverk

Litteratur

Foto: Henke Olofsson

Nu inleder vi arbetet med att bygga ett nätverk mellan litteraturfestivaler i norra Norden. Den 18-19 maj kommer representanter från fyra nordiska länder att mötas i Umeå för att utbyta idéer, erfarenheter och smida planer för hur vi ska samarbeta. De inbjudna festivaler som kommer att ha representanter på plats är Reykjavik International Literary Festival (Reykjavik, Island), Ordkalotten (Tromsø, Norge), Vasa Littfest (Vasa, Finland). Gemensamt för festivalerna är att vi alla är rotade i norr och verkar i en geografisk periferi, dit strålkastarljuset inte alltid når. Det vill vi ändra på. Med hjälp av varandras kanaler kan vi sprida våra respektive inhemska författare till ny publik i norden, och själva få ta del av nordiska författarskap.

– Samtliga deltagare arbetar med att arrangera litteraturfestivaler av hög kvalitet och med hög ambitionsnivå. Med all denna kunskap samlad på en och samma plats, kan vi lära av varandra och hitta nya intressanta metoder för att sätta litteraturen i norden i fokus, säger Elenor Nordström, en av koordinatorerna för Littfest.

Initiativet till att starta nätverket kommer från Littfest Umeå, och har beviljats stöd från Nordisk Kulturfond.

– När vi stärker relationerna mellan nordiska litteraturfestivaler bidrar vi till att stärka litteraturscenen i Norra Norden, säger Elenor Nordström.

nordiskkulturfond_black_rgb